Wie is de Mol? 2014 aanwijzingen per aflevering

Wie is de Mol? 2014 aanwijzingen per aflevering Het veertiende seizoen van Wie is de Mol?, dat door de AVRO wordt uitgezonden vanaf 2 januari 2014 is opgenomen in Hong Kong en de Filipijnen. Er zijn aanwijzingen dat een deel van dit seizoen ook is opgenomen in de Filipijnen. Iedere aflevering wordt er weer druk gespeculeerd over wat kan worden aangemerkt als een aanwijzing die kan leiden tot het ontmaskeren van de mol.

Vooraf

Op internet zijn diverse fora en blogs te vinden waarin druk gespeculeerd wordt over de identiteit van de mol. Over wat echt kan worden aangemerkt als een aanwijzing ontstaat jaarlijks discussie. De AVRO heeft ooit wat handvatten gegeven voor de richting waarin de gespeurd moet worden met de 'Handleiding: hoe herken je een hint?'. Zo werden enkele voorbeelden genoemd van onzinnige redeneringen zoals deze er door het productieteam nooit bewust in gestopt zouden worden.

Op deze pagina tref je een overzicht met de op de verschillende fora meest circulerende hints. Het gaat niet om verdachte gedragingen die de mol mogelijk verraden maar om mogelijke hints die in de afleveringen verwerkt zijn om de kijker te helpen de mol te ontmaskeren.

Kandidaten

De kandidaten die deelnemen aan het veertiende seizoen van Wie is de Mol? zijn:
 • Susan Visser - Mol
 • Sofie van den Enk - winnaar
 • Freek Bartels - verliezend finalist
 • Tygo Gernandt (afvaller aflevering 9)
 • Jan-Willem Roodbeen (afvaller aflevering 8)
 • Aaf Brandt Corstius (afvaller aflevering 6)
 • Jennifer Hoffman (afvaller aflevering 5)
 • Daphne Bunskoek (afvaller aflevering 4)
 • Owen Schumacher (afvaller aflevering 2)
 • Maurice Lede (afvaller aflevering 1)
In de afleveringen 3 en 7 viel niemand af.

Hong KongAflevering 1 - Schijnbeweging (2 januari 2014)Lettertype

De titel van de aflevering is Schijnbeweging. De s in dit woord lijkt van een ander lettertype te zijn dan de andere letters. De namen van twee kandidaten beginnen met een S. Mogelijk vinden in volgende afleveringen nog meer letters in een afwijkend lettertype, die uiteindelijk een woord vormen.
Zou kunnen wijzen op: Susan, Sofie

Bevroren man

Wanneer een aantal kandidaten het feit bespreken dat zo vroeg in de aflevering al een test moet worden gedaan is kort een shot te zien van een tempel in een park. Links in beeld zijn twee personen te zien. Eén van deze personen loopt, de andere persoon is midden in een beweging bevroren. Dit beeld lijkt gemanipuleerd te zijn. Opvallend is dat de persoon die wel beweegt een zelfde uniform lijkt te dragen als een vrouw die een paar seconden eerder in beeld te zien was op het moment dat Jan-Willem aangeeft dat in WIDM 'niets is wat het lijkt'. Mogelijk is de bewegende persoon in het latere shot de mol die door het beeld schuifelt.
Zou kunnen wijzen op: Jan-Willem

Ik ben er al

Na de eerste executie komt Tygo aan het woord. In een lopend verhaal heeft hij het over mensen die een groen scherm gekregen hadden 'en dan zoiets hadden van nou ik ben er al'. Waar de andere kandidaten hun biecht doen met een zwarte achtergrond en met geluid dat in een studio opgenomen lijkt, staat Tygo buiten en klinkt het ook alsof het buiten is opgenomen. Hij ziet er ook wat frisser uit dan in de rest van de aflevering. Is Tygo al eerder in Hong Kong op verkenning voor de opdrachten?
Zou kunnen wijzen op: Tygo

Henry V

Op een nummerbord van een auto bij de Chinese Marktopdracht is de lettercombinatie Henry V prominent in beeld. Henry V van Engeland is daarbij de eerste associatie. Deze nam op de datum 21 maart de troon over van zijn vader, en dit is tevens de geboortedatum van Owen. Sommigen leggen een link met Sofie omdat de Duitse keizer Henry V stierf in Utrecht, de woonplaats van Sofie. Echt speurders hebben een pagina ontdekt met informatie over de betreffende auto. Erg verdacht is dat deze informatie in juni 2013 is gepubliceerd. Dit kan rond de tijd van de opnamen van WIDM? geweest zijn.
Zou kunnen wijzen op: Owen, Sofie

Seinopdracht

Tijdens de schijnopdracht vallen twee zaken op: de figuurlijke schijnbewegingen van sommige kandidaten en de code die moest worden doorgeseind. Om te beginnen leek het er erg op dat kandidaat Jan-Willem de letter M-O-L is spiegelbeeld 'schreef' met zijn zaklamp. Daarnaast was de code die moest worden doorgegeven 3425. Jan-Willem heeft gewerkt bij de omroepen 3FM, Radio 4, Radio 2 en Radio 5.
Zou kunnen wijzen op: Jan-Willem

Volgorde namen

Wanneer de kandidaten de test maken krijgen zij uiteraard ook de vraag wie de mol is. De namen van de mogelijke mollen zijn in alfabetische volgorde opgesomd, op twee na. De namen van Jan-Willem en Jennifer zijn omgedraaid.
Zou kunnen wijzen op: Jan-Willem, Jennifer

Aflevering 2 - VindingrijkVindingrijk

Zo luidt de titel van deze tweede aflevering. Om de verschillende fora worden een aantal mogelijke verklaringen hiervoor gevonden. Zo wordt er op gewezen dat Susan de enige is die door haar vinding rijk werd: zij is de enige die op de markt iets pakte waar ze nog daadwerkelijk iets aan heeft. Zij zette haar vrijstelling niet in en heeft dus waarschijnlijk een vrijgeleide naar de vierde aflevering. Een iets dunnere link kan gelegd worden met Jan-Willem. Bij de tweede opdracht raakte hij op het dak wat willekeurige spullen op die hij vond. De echte speurder kwamen er zelfs achter dat het Chinese woord voor vindingrijk enigszins lijkt op 'Suus is de mol'.
Zou kunnen wijzen op: Susan, Jan-Willem

Flitsen in het beeld

Tijdens de aflevering flits er tot twee maal toe supersnel een afbeelding van een Aziatische man door het beeld. Dit gebeurt eenmaal tijdens de verlaten gebouw-opdracht wanneer Tygo in beeld is en eenmaal na een fragment waarin Susan commentaar levert. Over wie de man is wordt veel gespeculeerd. Sommigen menen er de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-il in de herkennen, maar die is niet heel duidelijk. Een verklaring achter deze flits is nog niet gevonden, maar het is op zijn minst opmerkelijk. Ook flitst er terwijl Sofie en Jennifer bezig zijn met hun opdracht in de televisiestudio een Mol-logo door het beeld precies nadat Jennifer zegt 'wat kan mij het geld schelen'.
Zou kunnen wijzen op: Jennifer en ?

Aaf verdwenen?

Tijdens de opdracht in de televisiestudie is er een moment waarop twee koppels bezig zijn met opdrachten en er dus nog vijf kandidaten in de controlekamer zouden moeten zijn. Er zijn daar echter maar vier kandidaten, want Aaf staat er niet bij. In een kort shot is echter te zien hoe achterin beeld iemand de controlekamer binnen komt lopen. De kleuren van de kleding van deze persoon matchen met wat Aaf op dat moment draagt. Op fora wordt ook gesuggereerd dat terwijl Jennifer zich in het labyrint bevindt in de achtergrond beweging te zien is van een lopende persoon. Dit zou mogelijk Aaf kunnen zijn. Waarom was Aaf tijdelijk weg?
Zou kunnen wijzen op: Aaf

Achter de afvaller

Opvallend was dat hij de executie Tygo voor de tweede maal achter degene zat die uiteindelijk naar huis moest. Dit kan natuurlijk toeval zijn, maar wel iets om op te letten in de derde aflevering. Edit: in de derde aflevering ging er niemand naar huis. In de vierde aflevering zit Tygo wel in de rij achter afvaller Daphne, maar niet recht erachter.
Zou kunnen wijzen op: Tygo

Aflevering 3 - Een zware keuzeFotogeluid

Tijdens de uitzending is twee maal het geluid van een fototoestel dat een foto maakt te horen. Dit geluid lijkt niet gelijktijdig met de beelden opgenomen en voegt verder niets toe, al staan er bij beide shots wel mensen in beeld te fotograferen. Het moet er dus in gemonteerd zijn. In de eerste aflevering was hetzelfde geluid ook al te horen bij een fragment waarin een toerist een foto maakte.
Zou kunnen wijzen op: onbekend

Wisten

Tijdens de opdracht waarin het appartement gevonden moest worden is er op een zeker moment sprake van een verdwenen telefoonnummer. Het nummer van Daphne stond in de telefoon en Jan-Willem komt erachter dat het uit de geschiedenis van de telefoon is verdwenen. Dit zou een mollenactie kunnen zijn. In zijn biecht zegt hij daarover achteraf letterlijk 'Wie heeft nou dat telefoonnummer gewist van Daphne? Want het begon met een zes, dat wisten we.' Dit lijkt een logische uitleg, maar naast de verleden tijd van weten kan het woord wisten natuurlijk ook wijzen op het wissen van het nummer. Geeft Jan-Willem hier in bedekte termen toe dat hij het nummer uit de geschiedenis heeft gewist in een poging te opdracht te saboteren?
Zou kunnen wijzen op: Jan-Willem

Cijfers en letters op pilaren

Bij de eerste aflevering was het al veel mensen opgevallen dat de getallen 5 en 6 tijdens de executie te zien waren op pilaren in de achtergrond. In de derde aflevering heeft de letter B zich bij dit rijtje gevoegd. De getallen 5 en 6 werden door veel mensen gelinkt aan het geboortejaar van Susan (1965). Of de letter B hier ook iets mee te maken heeft wordt door velen bediscussieerd. Tot nu toe is er alleen de link met Susan.
Zou kunnen wijzen op: Susan

Spiegelbeeld

Na de tweede aflevering werd al druk gediscussieerd over een omgedraaide pijl. Bij de marktopdracht is een paal te zien met daarop pijlen die naar bepaalde items wijzer. Nadat Aaf als eerste de markt binnen is gegaan is de pijl met daarop het woord 'geld' omgedraaid. Het is natuurlijk niet werkelijk omgedraaid, want dat zou het woord op zijn kop staan, maar het is wel opmerkelijk. Een oplettende kijker merkte op dat in deze derde aflevering wederom iets in spiegelbeeld te zien is. Het gaat om een shot met Freek en Jan-Willem in beeld. In de trailer van de volgende aflevering is direct al een beeld te zien dat in spiegelbeeld is. Het gaat om een beeld van een groen bestelbusje met het cijfer 5 op de zijkant.
Zou kunnen wijzen op: onbekend

ABC

In de hal waar de laatste opdracht en executie plaatsvinden zijn naast de B ook de letters A en C vrij prominent in beeld. Deze letters vormen de initialen van Aaf.
Zou kunnen wijzen op: Aaf

Aflevering 4 - JenniferAroma Biljet Corsage

Wederom een ABC'tje. Bij de opdracht waarbij een rij met woorden moet worden onthouden, zijn de eerste woorden aroma, biljet en corsage. Deze zouden kunnen wijzen naar de initialen van Aaf, niet alleen ABC maar ook A B Cors. Dit is een van de vele hints die put uit de initialen van Aaf en lijkt erg voor de hand liggend, maar je weet maar nooit...
Zou kunnen wijzen op: Aaf

Volgorde namen

Tijdens de eerste drie afleveringen was al opgevallen dat bij de twintigste vraag op de test (wie is de Mol?) de namen van de kandidaten in alfabetische volgorde stonden behalve die van Jan-Willem en Jennifer, die waren namelijk omgedraaid. In de vierde aflevering zien we voor het eerst dat de namen wel in correcte alfabetische volgorde staan, net nu de titel van de aflevering naar een van de twee verwijst.
Zou kunnen wijzen op: Jan-Willem, Jennifer

Vlieg en vuist

Een erg vage hint, maar toch opmerkelijk. Tijdens de executie is naast Art een paal te zien met daarop twee aanplakbiljetten. Op het bovenste biljet staan onderaan een gebalde vuist en recht een detailfoto van een op een andere manier gebalde vuist. Te zien is dat van de onderste vuist een vliegje omhoog kruipt richting een van de Chinese tekens die verder naar boven staan. Het is onduidelijk of het een vlieg is die over het biljet kruipt, een vlieg die over de lens van de camera kruipt of dat het iets is dat er in is gemonteerd. Wat wel opvallend is, is dat enkele momenten later Aaf in beeld komt (wanneer zij huilt om het vertrek van Daphne) en twee vuisten balt op een soortgelijke manier als op het biljet.
Zou kunnen wijzen op: Aaf

Filipijnen


Aflevering 5 - 'Een heilige aanwijzing'

Vandaag wordt de grote oversteek gemaakt naar de Filipijnen.


Drie vingers

Op de groepsfoto van deze aflevering lijkt Tygo drie vingers op te steken. Zou dit een verwijzing kunnen zijn naar de Mol die al drie kandidaten naar huis heeft gestuurd? Wel gewaagd, na de vroege ontdekking van de gebarentaal van Inge enkele jaren geleden denken veel Molloten dat de kans klein is dat er ooit nog een geheime aanwijzing wordt verstopt in de groepsfoto's. Maar wellicht is Tygo gewoon een beetje recalcitrant...
Zou kunnen wijzen op: Tygo

Boeddha kapsel

Tussen alle Boeddha's in de eerste opdracht valt een beeld op dat een kapsel heeft dat haast identiek is aan dat van Jan-Willem. In één beeld worden beide ook samen gevat. Jan-Willem kijkt daarin dus naar zijn eigen spiegelbeeld. Zoals eerder hierboven al beschreven is er dit seizoen iets met spiegelbeelden.
Zou kunnen wijzen op: Jan-Willem

Wolken

Niet voor de eerste keer was een sfeerbeeld te zien dat bewerkt leek. Dit keer zagen we een wolkpartij die wel erg symmetrisch oogde. Wat we hier achter zouden moeten zoeken is niet erg duidelijk. Her en der wordt beweerd dat het wellicht om een sterrenbeeld gaat, dit in combinatie met de titel van de aflevering. In dat geval zou het naar het sterrenbeeld Weegschaal kunnen verwijzen. Susan is uit de groep de enige Weegschaal. Een andere mogelijkheid is dat de wolken te linken zijn aan een beeld even later waarbij de kandidaten op een rij staan om de uitkomsten van de eerste opdracht te horen. Jan-Willem staat dan recht voor een beeld met gespreide armen. Deze gespreide armen lijken enigszins op de afbeelding van de wolken. Een andere mogelijkheid is dat de wolken een en profile afbeelding van Aaf vormen (zie hieronder de tip van Hester!).
Zou kunnen wijzen op: Susan, Jan-Willem, Aaf

Aflevering 6 - 5 op een Rij70W of MOL?

Op het t-shirt dat Jan-Willem draagt op het moment dat hij met Tygo over het strand loopt en hem een van zijn jokers geeft staat iets afgebeeld dat lijkt op 70W (het cijfer 7, een kokosnoot of punt van een boot en dan de letter W). Wanneer je deze tekst opdraait dan staat er echter MOL.
Zou kunnen wijzen op: Jan-Willem

De vijfde op rij

Uiteraard wordt weer veel gespeculeerd over de betekening van de titel van deze aflevering. De titel zou kunnen verwijzen naar het feit dat het de vijfde maal op rij is dat de mol van Jan-Willem de afvaller is. Het zou echter ook heel simpel kunnen verwijzen naar het feit dat bij de executie vijf kandidaten op rij een groen scherm krijgen. In dat geval is het dus geen aanwijzing voor de identiteit van de mol.
Zou kunnen wijzen op: Jan-Willem

Aflevering 7 - ...moet je zienLompe neppe kin

Uit de zevende aflevering komen bijzonder weinig potentiële verborgen aanwijzingen bovendrijven. Het interessantste verhaal komt deze keer uit onverwachte hoek. Jan-Willem deed namelijk een opmerkelijke uitspraak op de radio. Refererend aan Sarah Jessica Parker deed Jan-Willem de uitspraak "Sorry dat ik het zeg, maar zij heeft echt een lompe nep kin". In De Staat van Stasse is deze uitspraak onder de loep genomen en het blijkt zo te zijn dat wanneer je het laatste gedeelte van deze zin achterstevoren afspeelt, je iets hoort dat klinkt als 'ik ben de Mol'. Edit: het is inmiddels gebleken dat dit een hoax is. Jan Willem is door het radioprogramma gevraagd om dit zinsdeel uit te spreken.
Zou kunnen wijzen op: Jan-Willem

Aflevering 8 - 'de lachende derde'Silhouet

Bij de opdracht waar Freek onopgemerkt Art moest zien te vinden werd gebruik gemaakt van een Wanted-poster met zijn beeltenis erop. In de leader van WIDM is deze poster ook te zien maar enkel met een silhouet en niet met de foto van Freek erop. Mogelijk is dit expres zo gedaan om te verhullen dat Freek in zo'n laat stadium nog in het spel zit. Echter, een andere uitleg is ook denkbaar. We zijn op zoek naar de mol, en nu wordt onthuld wie degene is waar we al de hele serie naar op zoek zijn.
Zou kunnen wijzen op: Freek

Geld voor de taxi?

Freek won zijn vrijstelling mede doordat hij met de taxi zo snel bij Art kon komen. Taxi's kosten natuurlijk wel geld en normaliter hebben de kandidaten geen eigen geld op zak. Heeft Freek deze opdracht met voorkennis gedaan en daarom geld meegenomen?
Zou kunnen wijzen op: Freek

Aflevering 9 - iets kan gebeurenEnvelop laten liggen?

Bij de opdracht waarbij de enveloppen moeten worden opgehaald uit de brievenbussen lijkt het alsof Susan een envelop laat liggen en maar één van de twee aanwezige enveloppen meepakt. Laat ze expres geld liggen? Partner Freek - van wie we inmiddels weten dat hij niet de Mol is - pakt later wel twee enveloppen mee uit één brievenbus. Het is echter wel moeilijk te zien. Wanneer Freek later een tweede envelop meepakt komt deze ook wel echt achter uit de brievenbus.
Zou kunnen wijzen op: Susan

Lichtjes in het water

De opdracht met de brandende vlammetjes in het water was goed voor diverse overzichtsshots. Een uitdaging dus voor de echte puzzelaars. Stond er soms iets gespeld in het water? Niet echt natuurlijk, maar werd het door de montage zo weergegeven? Met wat creativiteit kun je tot twee keer toe de letter S in het water zien. Mogelijk wordt later ook een kleine letter e gevormd door de lampjes, de initialen dus van Sofie van den Enk.
Zou kunnen wijzen op: Sofie

Wat kan er gebeuren?

In deze aflevering bleek er 1750 euro te missen uit de pot, waarschijnlijk omdat één van de enveloppen niet is opgehaald. Toen Susan haar envelop verstuurde in aflevering 6 maakte ze daarbij de opmerking 'en er kan nu ook niets mee gebeuren'. Verwijst de titel 'iets kan gebeuren' wellicht naar deze uitspraak van Susan? Heeft zij er toch iets mee laten gebeuren door deze envelop niet op te pikken toen ze de kans had?
Zou kunnen wijzen op: Susan
© 2014 - 2020 Dessal, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Jackie Chan, een kung fu meesterStuntman, kung fu meester en vooral een bekende filmster. Jackie Chan, vooral bekend om zijn kung fu films met een komis…
Wie is de Mol 2019: deelnemers, locatie & overige informatieWie is de Mol 2019: deelnemers, locatie & overige informatieHet jaarlijkse televisieprogramma 'Wie is de Mol?' (vaak afgekort tot WIDM) staat ook in 2019 weer op het programma. Dez…
Wie is de Mol? 2018: kandidaten, locatie en tussenstandIn januari 2018 start het 18e seizoen van Wie is de Mol?. Wie is de Mol? is een televisieprogramma waarin tien bekende N…
RTL 4: Meeuwis & De Mol Maken VriendenRTL 4: Meeuwis & De Mol Maken VriendenZanger Guus Meeuwis en alleskunner Johnny de Mol zijn al jarenlang vrienden. Dolblij waren ze dan ook toen ze te horen k…

Utopia van Talpa en de kijkcijfers - Redding van SBS6?Utopia van Talpa en de kijkcijfers - Redding van SBS6?SBS6 zet in 2014 zwaar in op de realityshow Utopia. Met een beproefd format van een groep mensen die een tijd lang door…
Expeditie Robinson 2013 - afvalspel op tropisch eilandExpeditie Robinson 2013 - afvalspel op tropisch eilandExpeditie Robinson 2013 is de veertiende editie van het zeer geslaagde realityserie en afvalspel dat wordt opgenomen op…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: AVROTROS Wie is de Mol?
 • www.wieisdemol.com
 • www.wieisdemol.nl
 • http://mollootblog.wordpress.com

Reageer op het artikel "Wie is de Mol? 2014 aanwijzingen per aflevering"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Hester, 02-02-2014 12:09 #1
Heeft dan niemand het gezicht van de mol gezien in de symmetrische wolken? draai de afbeelding maar eens om en je ziet het gezicht van de molů

Infoteur: Dessal
Laatste update: 20-03-2014
Rubriek: Muziek en Film
Subrubriek: Televisie
Bronnen en referenties: 4
Reacties: 1
Schrijf mee!