Het muziekschrift: muziektekens, maten en muziektermen

In het eerste deel van deze reeks is een inleiding gegeven in de ontcijfering van het muziekschrift. Muzieknoten, de notenbalk en muzieksleutels zijn reeds behandeld. Hier zal worden vervolgd met een uiteenzetting van de muziektekens die zoal op een notenbalk kunnen worden weergegeven, alsmede van het begrip “maatsoort”. Bovendien zal een en ander worden uitgelegd over de dynamiek en het tempo waarmee een muziekstuk gespeeld kan worden.

Muziektekens, maten en muziektermen


De tekens

Op een notenbalk wordt niet alleen de toonhoogte van een noot aangegeven; het is onder andere ook nodig om te weten hoe lang een noot gespeeld dient te worden. Dit en andere aspecten van de muziektekens die je kunt tegenkomen op een notenbalk, zullen hieronder worden toegelicht.

<I>Figuur 1: muziektekens (klik om te vergroten)</I>Figuur 1: muziektekens (klik om te vergroten)
Noten en rusten
Noten worden weergegeven als “bolletjes” op en tussen de lijnen van de notenbalk. Het al dan niet zwart zijn van het bolletje, de aanwezigheid van een stokje eraan en de vorm hiervan, alsmede een eventuele extra punt achter de noot, bepalen de duur waarmee de betreffende noot gespeeld dient te worden. Momenten waarop een instrument niet speelt worden weergegeven als een rust. Ook hiervoor bestaan verschillende symbolen, die de lengte van de rust aangeven. Figuur 1 geeft een overzicht van deze tekens en de bijbehorende terminologie. Hoewel de stokjes van de noten in opwaartse richting zijn afgebeeld, komen ze ook in neerwaartse richting voor. De algemene regel is dat noten onder de derde lijn van de notenbalk opwaarts gericht zijn, en vanaf de derde lijn neerwaarts. Vaak wordt echter van deze regel afgeweken, bijvoorbeeld in het geval van gepaarde 1/8, 1/16 of 1/32 noten.

Kruis en mol

Zoals eerder aangegeven, gaat de notenbalk uit van een majeur toonladder. Afwijkingen hiervan in de vorm van verhoogde of verlaagde tonen worden aangeduid met een kruis (“hekje”) en een mol (“b”), respectievelijk. Deze tekens worden aan het begin van iedere notenbalk geplaatst op de toonhoogte waarvoor ze van toepassing zijn. Let wel: als er een kruis of mol staat aangegeven voor een bepaalde toon, dan geldt deze voor alle noten van deze toonhoogte (ook van een akkoord hoger of lager) die in de betreffende notenbalk voorkomen. Vormt de verhoogde of verlaagde toon een uitzondering op de regel, dan staat het teken vlak vóór deze noot aangegeven. Als een verhoging of verlaging ongedaan wordt gemaakt (bijvoorbeeld “Cis” wordt een C), dan is er een zogenaamd herstellingsteken vóór de betreffende noot geplaatst. Gewoonlijk is een dergelijk teken alleen van toepassing op de maat waar hij in staat.
<I>Figuur 2: fragment uit een menuet van J.S. Bach (klik om te vergroten</I>Figuur 2: fragment uit een menuet van J.S. Bach (klik om te vergroten
Als illustratie van bovenstaande is in figuur 2 een fragment uit een menuet van J.S. Bach afgebeeld. Aan het begin van de notenbalk is af te leiden dat de noten A, B en E standaard verlaagd zijn. In de gegeven maten wordt deze regel echter meerdere malen gebroken.

<I>Figuur 3: herhaling en einde (klik om te vergroten)</I>Figuur 3: herhaling en einde (klik om te vergroten)
Herhaling en einde
In veel muziekstukken komen delen voor die worden herhaald. Indien hier sprake van is, is dit herkenbaar aan een verdikte, dubbele maatstreep waar een dubbele punt voor staat. De maten voorafgaand aan dit teken dienen dan eenmaal te worden herhaald voordat de volgende maten worden gespeeld. Als de herhaling niet vanaf de eerste maat plaatsvindt, is het begin van het te herhalen stuk aangegeven met een verdikte dubbele maatstreep en een dubbele punt rechts daarvan. Ook het einde van een muziekstuk wordt aangeduid met een dergelijke verdikte maatstreep.

Maten

Ieder muziekstuk heeft een bepaalde maatsoort: de onderliggende, periodieke afwisseling van geaccentueerde en ongeaccentueerde noten. Welke maatsoort van toepassing is, wordt aan het begin van de eerste notenbalk aangegeven. Is er steeds sprake van een geaccentueerde tel gevolgd door drie ongeaccentueerde tellen (ofwel het accent valt om de vier ¼ noten), dan wordt de maatsoort genoteerd als 4/4. Een wals, die steeds drie tellen per maat kent, wordt genoteerd als 3/4.
<I>Figuur 4: fragment uit een partituur van Joseph Haydn (klik om te vergroten</I>Figuur 4: fragment uit een partituur van Joseph Haydn (klik om te vergroten
De maatsoort wordt echter niet altijd bepaald door ¼ noten; ook 2/2 en 6/8 zijn bijvoorbeeld mogelijk. Er zijn zelfs muziekstukken waarbij de maatsoort varieert, zoals een afwisseling van 2/4 en 3/4 maten.

Als voorbeeld volgen in figuur 4 de eerste drie maten van een partituur van Joseph Haydn. Als je de duur van de noten telt, zul je merken dat de eerste maat maar één tel bestrijkt en daarmee niet voldoet aan de 3/4 maatsoort. Dit staat bekend als een opmaat: in tegenstelling tot de overige maten wordt deze niet beklemtoond.

Muziektermen

Op basis van bovenstaande tekens kun je de melodie van een muziekstuk afleiden uit een partituur. Maar bij muziek lezen komt nog meer kijken: veel muziekstukken zijn voorzien van aanduidingen die aangeven hoe je dient te spelen, zoals krachtig of zachtjes, langzaam of snel.

Dynamiek

De volgende muziektermen hebben betrekking op de dynamiek, ofwel het volume, waarmee gespeeld dient te worden.
 • Pianissimo: zeer zacht
 • Piano: zacht
 • Mezzo piano: half zacht
 • Mezzo forte: half krachtig
 • Forte: krachtig
 • Fortissimo: zeer krachtig

 • Crescendo: geleidelijk krachtiger worden (<)
 • Decrescendo: geleidelijk zachter worden (>)

Tempo

Een willekeurig partituur kan op heel verschillende manieren overkomen, afhankelijk van de snelheid waarmee het wordt gespeeld. Er wordt onderscheid gemaakt in onder meer de volgende gradaties van tempo:
 • Lento, largo: slepend
 • Adagio: langzaam
 • Andante: wandeltempo
 • Moderato: gematigd
 • Allegro: levendig
 • Presto: zeer snel

Er zijn nog afgeleide tussenstapjes, zoals andantino (iets sneller dan andante), lento moderato (gematigd langzaam), poco allegro (een beetje levendig) en molto allegro (zeer levendig).

Lees verder

© 2009 - 2020 Teez, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Het muziekschrift: muzieknoten en de notenbalkMuziek kent een eigen schrift, een verzameling tekens en termen waarmee een melodie kan worden omgezet naar een vaste vo…
Maat, ritme en tempoMaat, ritme en tempoMaat, ritme en tempo zijn drie belangrijke muzikale begrippen, die een grote samenhang hebben. Veel mensen gebruiken dez…
Gemakkelijk noten leren lezenGemakkelijk noten leren lezenWil je een muziekinstrument bespelen, maar zie je op tegen het noten leren lezen? Doet het notenschrift je duizelen van…
Notennamen en de notenbalkNotennamen en de notenbalkMuziek op papier lijkt al snel veel ingewikkelder dan dat het eigenlijk is. Wanneer je de basis beheerst, zul je echter…

Hits jaren 00: 2003In 2003 kregen we te maken met grote hits van nieuwkomers zoals Coldplay en Black Eyed Peas. 2003 was ook het jaar van d…
Bronnen en referenties
 • Bladmuziekfragmenten: F. Sándor. Violinschule IV/b. Broekmans & van Poppel. Amsterdam

Reageer op het artikel "Het muziekschrift: muziektekens, maten en muziektermen"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Martin, 26-02-2020 17:05 #11
Ik heb "song of joy" van Beethoven, arrangement van A. Weeink.
Op een plek staat een schuine stippellijn van de middelste notenbalk naar de bovenste notenbalk. Vanaf dat moment stoppen de noten op de middelste notenbalk (en voetpedaal, maar dat heb ik niet). Na enkele maten loopt de stippellijn weer terug van boven naar beneden en beginnen de noten weer te verschijnen op de middelste notenbalk (en voetpedaal). Wat is hier de bedoeling van?

Daan Eras, 03-10-2019 11:39 #10
In het muziekstuk 'Castels in Spain' (Tierolff Muiekcentrale) staan in de 4e en de (10e en 11e) maat van het 1e stuk (OVIEDO) respectievelijk een kwartnoot meteen dubbele doorhaal- en een halve noot met een enkele doorhaalstreeep.
Ik begrijp, dat de halve noot met de enkele streep komt in plaats van 4 x een kwartnoot…?
Maar waar staat dan kwartnoot met de dubbele doorhaling dan voor?

Bob, 17-09-2019 13:20 #9
Goedendag.
Graag een vraag. Wat betekent dit symbool?
Het is een vierkant kruisje (x) met aan het eind van de pootjes puntjes.
Dat staat o.a. in de tweede maat van Nocturne No. 20 van Chopin,
voor de kwart noot Fis.
Vriendelijk dank.

Gerab de Roos, 24-01-2016 14:46 #8
In notities kan men onder andere vinden: G, Gmin, G7, Go, en G-. ( in Angelsaksische notitie )
De eerste drie zijn duidelijk, maar Go. en. G-? Is er mogelijk sprake van synoniemen? Dank voor reactie!

Remke, 25-12-2014 14:56 #7
Ik heb muziek van de componist Jan Pieterszoon Sweelinck. Er staan geen maatstrepen in, waarvan ik weet dat dat meer voorkwam in de oude tijd. Maar nu staan er heel veel rusten in. Liggende en hangende blokjes, maar ook een blokje wat tussen de middelste lijnen geklemd zit. Dat teken kan ik op internet nergens vinden. Ik vermoed dat het net als de vierkante (slot) noot 8 tellen duurt. Kunt mij vertellen of dit klopt? Graag reactie, Vriendelijke groet Remke Veerling (enthousiast amateur viola da gamba speelster)

D. Beukema, 18-12-2014 21:51 #6
Ik zie in een muziekstuk C7 //. wat betekent dit?
bvd,
duurt.

Cia Wolvers, 13-05-2013 15:39 #5
Hallo! Het is al wel een tijdje terug dat de vraag werd gesteld, maar er is wel degelijk een blanco muziekgestreept papier van internet te halen. Gratis wel te verstaan.
Ik heb trouwens ook een vraag: wanneer er 2 mollen voor een toon staan, b.v. bij de b. Hoe klinkt dan deze beses? Is deze gelijk klinkend aan de toon a? Ik heb 50 jaar geleden geleerd dat het een leitoon is, dus deze moet haast klinken als in bovenstaand voorbeeld a, maar niet helemaal. Hoe doet men dat tegenwoordig?

M. V. D. Biggelaar, 11-11-2012 21:19 #4
Hallo,

ik ben met een pianostuk bezig waarin de g-sleutel veranderd in de f-sleutel op dezelfde balk. Is het dan de bedoeling dat ik met mijn rechterhand een octaaf lager ga spelen?

Catherina, 22-02-2012 15:12 #3
Kan je ook je eigen muziekblad maken?
Catherina Reactie infoteur, 30-03-2012
Als je in google zoekt op bijvoorbeeld "write your own sheet music", dan zijn er verschillende websites die software aanbieden voor het schrijven van bladmuziek. Bij sommige is het zelfs mogelijk om af te spelen wat je geschreven hebt, zodat je kunt luisteren of het naar wens is voordat je het uit print.
Succes ermee!

Ingrid, 10-01-2012 21:02 #2
Wat betekent een half rondje met een stip erin? Reactie infoteur, 11-02-2012
Dit teken heet "fermate" en geeft aan dat de noot voor langere duur gespeeld mag worden.

Piet Ritzen, 29-11-2009 13:40 #1
Kan ik op het internet een pagina vinden met (lege) notenbalken, die ik dan kan 'vullen' met mijn muziek?
Dank. Reactie infoteur, 29-11-2009
Ik weet niet of er een site is waarop je online muziekschrift kunt maken, maar er is wel (gratis) software te downloaden. Bijvoorbeeld op www.forte-notation.eu. Met dit programma kun je de geschreven muziek ook omzetten in audiobestanden, wat ook wel erg leuk is.
Succes en plezier ermee!

Infoteur: Teez
Laatste update: 26-09-2010
Rubriek: Muziek en Film
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 11
Schrijf mee!