Dwarsfluitmethode "Learn as You Play: Fluit"

Dwarsfluitmethode "Learn as You Play: Fluit" Wie door zelfstudie dwarsfluit wil leren spelen, komt al gauw terecht bij de muziekmethode “Learn As You Play: Dwarsfluit” (Nederlandse uitgave). Bij dit lesboek kun je los een cd of cassette kopen, waarop de stukken op een dwarsfluit zijn ingespeeld. Uniek aan deze methode is dat beginners op de dwarsfluit niet alleen werken aan hun speeltechniek, maar vooral ook aan de ontwikkeling van hun muzikaliteit. Wat houdt deze populaire en gedegen dwarsfluitmethode in? De muziekmethode Learn as you play: Fluit van Peter Wastall is al weer heel wat jaren populair in de hele wereld. Het boek is in een aantal talen vertaald. Simon Postma nam de Nederlandse vertaling voor zijn rekening. Deze muziekmethode wordt uitgegeven door uitgeverij Boosey & Hawkes / Buffet Crampon.

Bij dit lesboek is een cd of cassette los verkrijgbaar. Ook de bladmuziek voor begeleiding van de stukken door een piano zijn afzonderlijk te koop.

Learn as you play: dwarsfluit als methode voor zelfstudie

Mensen die zichzelf dwarsfluit willen leren spelen kiezen vaak voor dit boek. Deze lesmethode wordt getypeerd door onder meer de uitgebreide aanwijzingen voor het spelen van de muziekstukken op de dwarsfluit. Daarom wordt dit boek in de vakhandel geregeld geadviseerd aan mensen die zichzelf dwarsfluit willen leren spelen.

Dit leerboek bestaat uit 24 hoofdstukken en telt 64 bladzijden boordevol informatie. Al direct vanaf de eerste bladzijden staat de de ontwikkeling van je muzikaliteit centraal. Terwijl je oefeningen, etudes en speelstukken je eigen maakt aan de hand van duidelijke technische en muzikale aanwijzingen, werk je aan de uitbouw van je muzikale mogelijkheden.

Deze leergang bevat veel tekstuele informatie, vaak als toelichting op een afbeelding, over het leren spelen op de dwarsfluit.
Zo leer je in het begin van het boek alles wat je wilt weten over:
 • het mondstuk, het middenstuk en het voetstuk)
 • de houding van de handen
 • de duimposities
 • de stand van de lippen
 • de interpretatie van de aanduidingen voor de grepen

In de loop van deze muziekmethode leer je geleidelijk noten lezen terwijl je met de bijbehorende grepen aan de slag gaat. Je krijgt veel informatie ter verbetering van je speeltechniek. Je gaat oefenen op de toonladders en drieklanken die horen bij toonsoorten tot en met twee kruisen of mollen.

Steeds ga je de theorie toepassen bij de oefeningen en speelstukken, waaronder een aantal duetten en (wat langere) concertstukken. Deze lesmethode voor de dwarsfluit is bijzonder geschikt voor volwassenen.

De lesmethode Learn As You Play: Fluit is bedoeld ter voorbereiding van de eerste muziekexamens. Deze methode zou volgens de inleiding bij dit boek zowel geschikt zijn voor individuele als voor groepsles.

Inhoud van Learn as you play: dwarsfluit

In dit boek leer je voorbereiding, noten en grepen, fermate en rusten, halve noot met punt, hele rusten, verbindingsboog en toonvorming, mollen en herhalingstekens, toonsoorten en voortekens, legatoboog en toonvorming, noten in het middenregister; toonsoorten en voortekens, staccato-tekens en achtste noten, kruisen, accenten en kwartnoot met punt; toonvorming, toevallige voortekens, herstellingstekens en Italiaanse termen; achtste rusten, mineurtoonsoorten, toonvorming; samengestelde maatsoorten; verschillende namen voor dezelfde noot; vingertechniek , tenuto-teken; hokjes 1 en 2; versieringsnootjes; zestiende noten en de syncope; achtste noot met punt; zestiende rusten; drie-achtste maat; triolen en de tweetweede maat; verandering van maatsoort en voorslagen en rusten van meerdere maten.

Voorbereidingen op les 1

Hier leer je de beginselen van het noten lezen. Aan de orde komen:
 • notatie
 • vioolsleutel
 • lengte van de noten
 • maten en maatstrepen
 • maatsoorten

Les 1: noten en grepen

Je leert de eerste noten G, A, B en C met de bijbehorende grepen op je fluit spelen. In verband met de planning van de ademhaling begin je aandacht te geven aan de herkenning van muzikale patronen (muziekzinnen).

Speelstukken

 • Saint Margarita’s Lullaby (Frans volksliedje)
 • Chanson de Nuit (Frans volksliedje)
 • A Hymn to Saint Cecilia (Peter Wastall)

Les 2: fermate en rusten

Je krijgt informatie over de fermate en de kwart- en de halve rust. Daarnaast ontvang je tips voor het aanzetten van de noten.

Speelstukken::
 • Minetto (afgeleid van een menuet van James Hook)
 • Let’s begin (duet voor leerling en docent; Peter Wastall)

Les 3: halve noot met punt

Je leert de grepen voor de lage E en de F. Verder krijg je informatie over de betekenis van een punt achter een noot.

Speelstukken:

 • Swim, Swam, Swim! (Derek Hyde)
 • Chorale Melody (Duits, 16e eeuw)
 • A Melody in Phrygian Mode (nr. 28 uit Mikrokosmos, deel1; Bela Bartok)

Les 4: hele rusten, verbindingsboog en toonvorming

Je ontvangt informatie over de waarde van de hele rust. Daarnaast leer je een verbindingsboog uitvoeren. Bovendien krijg je uitgebreide informatie over toonvorming.

Speelstukken:

 • March “If all the world were paper” (Derek Hyde)
 • Mexican Madness (docent-leerling duet; Peter Wastall)

Les 5: mollen en herhalingstekens

Je leert wat een mol voor een noot betekent, en de manier waarop herhalingstekens werken. Verder krijg je aanwijzingen voor de articulatie.

Speelstukken:

 • Ffigysbren (volksliedje uit Wales)
 • Chorale (16e eeuwse Duitse melodie
 • Hail to the Lord's Anointed (Johann Crüger)

Les 6: toonsoorten en voortekens, legatoboog en toonvorming

Je maakt kennis met de toonsoort F-majeur en leert legatobogen spelen. Bovendien krijg je uitgebreide informatie over toonvorming.

Speelstukken:

 • Cantilena (afgeleid van een melodie van Johann Gabrielsky)
 • Duo (duet voor docent en leerling, afgeleid van St. Petersburg; Dmitry Bortniansky)

Les 7: noten in het middenregister; toonsoorten en voortekens

Je leert de noten E, F, G en A spelen in het middenregister. In deze les werk je vooral aan de toonsoort C. Bovendien krijg je in het kader van de toonvorming aanwijzingen over het omgaan met stijgende en met dalende noten.

Speelstukken:

 • Ah vous dirai-je, maman (Frans volksliedje)
 • Quem Pastores (14e eeuwse, Duitse melodie)
 • Chorale (J.S. Bach)

Les 8: staccato-tekens en achtste noten

Je leert wat staccato is en de manier waarop je een staccatonoot speelt. Ook leer je de toonladder en drieklank van F-majeur.
Bovendien ga je aan de slag met achtste noten.

Speelstukken:

 • Rigaudon (Henry Purcell
 • Corumbá (duet voor twee leerlingen; Peter Wastall)

Concertstukken voor les 1-8

 • Minuetto (uit Sonata nr. 3, op. 99; James Hook)
 • Chorus (uit Paris and Helen; C.W. Gluck (1714-1787); arr. Peter Wastall)
 • Soliloqui (Derek Hyde)
 • Humming Song (uit: Album for the young; op. 68; Robert Schumann (1810-1856; arr. Peter Wastall)

Les 9: kruisen

Je leert de Fis in twee octaven spelen.
Daarnaast krijg je informatie over de betekenis van een kruis voor een noot.
Ook leer je de toonladder en drieklank van G-majeur.
Verder wordt er weer aandacht aan je vingertechniek besteed.

Speelstukken:

 • Minuet (afgeleid van een menuet van J.S. Bach)
 • Land of Our Fathers (volksliedje uit Wales)

Les 10: accenten en kwartnoot met punt; toonvorming

Je leert hoe je een noot met een accent speelt en wat de waarde is van een kwartnoot met punt. Ook bestudeer je een aantal aandachtspunten voor de toonvorming (met aandachtspunten voor het middenrif, de onderlip en de ondertanden)

Speelstukken:

 • The Emperor of Germany's March
 • Fanfare (duet voor twee leerlingen; Nicholas Chédeville)

Les 11: toevallige voortekens

In deze les leer je de Cis en de D die zich boven de centrale C bevinden. Je krijgt uitleg over toevallige voortekens. Ook leer je de toonladder van D-majeur en bijbehorende drieklank. Verder krijg je nieuwe aanwijzingen voor de toonvorming.

Speelstukken:

 • A Little Piece (Antonio Diabelli)
 • Lullaby (Franz Schubert)

Les 12: herstellingstekens en Italiaanse termen

Je leert de betekenis van herstellingstekens. Daarnaast krijg je uitleg over enkele Italiaanse muziektermen. Bovendien ontvang je uitgebreide aanwijzingen voor het spelen van crescendo's en diminuendo's op je dwarsfluit.

Speelstukken:

 • Minuet (G.P. Telemann)
 • Duetto nr. 1 (deel 2) (duet voor docent en leerling; Johann Gabrielsky)

Les 13: achtste rusten, mineurtoonsoorten, toonvorming

Je leert de B, de C en de Gis spelen op je fluit. Daarnaast krijg je uitleg over de achtste rust. Je gaat nu studeren op de toonladder en drieklank van C-majeur. Ook krijg je weer nieuwe aanwijzingen voor de toonvorming.

Speelstukken:

 • Etude (Antonio Diabelli)
 • Aylesford's Piece (G.F. Handel)

Les 14: samengestelde maatsoorten

Je krijgt informatie over samengestelde maatsoorten. Je leert de bijzonderheden van het spelen in zesachtste maat. Bij de hulpmiddelen bij het lezen van muziek krijg je als tip om groepjes noten telkens als een bepaald woord te interpreteren. Zo kun je bij drie noten in een tel eventueel denken aan een woord als 'kattenbak'.

Speelstukken:

 • Marmotte (L. van Beethoven)
 • Duetto in A-minor (duet voor leerling en docent; afgeleid van een menuet van Benoit Berbiguier)

Les 15: verschillende namen voor dezelfde noot; vingertechniek

Als nieuwe noten leer je de Es, Bes en de Aïs in twee liggingen. Als nieuw voorteken leer je de mol. De nieuwe toonladder is Bes-majeur. Je leert wat enharmonische gelijkheid is en je oefent in het spelen van stukken met twee mollen. Qua vingertechniek leer je wanneer je kiest voor een bepaalde hulpgreep voor de Bes of de C. En ja gaat aan de slag met de toonladder van Bes-majeur

Speelstukken:

 • Aria (Friedrich Gluck)
 • Waltz (Franz Schubert)

Les 16: tenuto-teken; hokjes 1 en 2

Je krijgt uitleg over het 'tenuto' spelen. Ook leer je om te gaan met de hokjes 1 en 2 in een muziekstuk.

Speelstukken:

 • Ein' Feste Burg (koraal van M. Luther, bewerkt door J.S. Bach)
 • Duo in D-mineur (duet; Esprit Chédeville)

Concertstukken voor les 9-16

 • Minuet (uit: Divertimento nr. 2, K 220; W.A. Mozart (1756-1791); arr. Peter Wastall)
 • Lullaby (uit: 24 Easy Concert Pieces; István Szelényi (1904-1972))
 • Melody (uit: het lied Ich liebe Dich; L. van Beethoven (1770-1827)

Les 17: versieringsnootjes

Je leert de hoge Cis en de D. spelen en maakt kennis met versieringsnootjes. Je werkt aan je toonvorming door middel van octaafsprongen.

Speelstukken:

 • Pastorale (nr. 24 uit Mikrokosmos, deel 1; Béla Bartók)
 • Waltz (Johannes Brahms)

Les 18: zestiende noten en de syncope

Je maakt kennis met zestiende noten en met de syncope.
Verder leer je om blokjes van vier zestiende noten te interpreteren als een enkel woord van vier lettergrepen. Zo maak je het lezen van de bladmuziek gemakkelijker.

Speelstukken:

 • een oude Hongaarse Dans (Pal Károlyi, geboren 1934)
 • A Syncopated Duet (François Garnier)

Les 19: achtste noot met punt

Je leert de E in het derde register te spelen en maakt kennis met de achtste noot met punt. In het kader van de leestechniek leer je om de enkele zestiende noot als het ware te koppelen aan de daaropvolgende noot.

Speelstukken:

 • Etude nr. 2 (afgeleid van een etude van Giuseppe Gariboldi)
 • Largo (Antonin Dvorák)
 • Soldier's March (Robert Schumann)

Les 20: zestiende rusten

Je gaat zestiende rusten herkennen. Ook krijg je muzikale aanwijzingen over het spelen van legato en staccato.

Speelstukken:

 • Ecossaise (L. van Beethoven)
 • Duetto in D-mineur (François Devienne)

Les 21: drie-achtste maat

Je leert Es en de F in het derde register. Je maakt kennis met de drie-achtste maat.
Verder wordt er aandacht besteed aan de toonvorming.

Speelstukken:

 • Etude nr. 3 (afgeleid van een etude van Giuseppe Gariboldi)
 • Duitse dans (L. van Beethoven)
 • Minuetto (Antonio Vivaldi)

Les 22: triolen en de tweetweede maat

Je leert triolen over een tel spelen en maakt kennis met de tweetweedemaat. Bij de muzikale aanwijzingen komt de eigen muzikale expressiviteit aan de orde.
Je studeert op toonladder en arpeggios in F-majeur, D-mineur (harmonisch) en B-mineur (harmonisch)

Speelstukken:

 • Aria (G.F. Handel)
 • Gavotte (J.B. Loeillet)

Les 23: verandering van maatsoort

Je leert de Fis en Gis in het derde register te spelen. Ook krijg je informatie over de manier waarop je omgaat met een verandering van maatsoort. Bovendien werk je aan verdere ontwikkeling van je embouchure.

Speelstukken:

 • Etude nr. 4 (afgeleid van een etude van Giuseppe Gariboldi)
 • A Hymn to Nature (uit: 24 Easy Pieces for Violin and Piano; István Szelényi (1904-1972)
 • Almande (Giles Farnaby)

Les 24: voorslagen en rusten van meerdere maten

Je leert een voorslag uit te voeren. Ook krijg je uitleg over de wijze waarop meerdere maten rust kunnen worden aangegeven.
Verder ga je toonladders en arpeggio's spelen van G-majeur, E-mineur en van D-majeur. Tot slot krijg je nog aanwijzingen voor je vingertechniek.

Speelstukken

 • Andante (Antionio Diabelli)
 • Fanfare (duet; Marc-Antoine Charpentier)

Concertstukken voor les 17-24

 • Serenade (uit: Classical Album for Flute; Joseph Haydn (1732-1809); arr. Harold Perry)
 • Piece nr. 5 (uit: Eight Pieces for Organ; César Frank (1822-1890); arr. Peter Wastall)
 • Adagio (uit: Sonatina for Flute and Piano; Pál Járdányi 1920-1966)

De laatste drie pagina's van het boek bevatten een vingerzettingstabel, een overzicht van maataanduidingen en een verklarende opsomming van Italiaanse termen.

Lees verder

© 2011 - 2024 An_Schrijfstra, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De dwarsfluit en andere soorten fluitenDe dwarsfluit en andere soorten fluitenDe dwarsfluit is een heel bekend instrument, veel mensen spelen dwarsfluit. De dwarsfluit is een houten blaasinstrument.…
Zijn jouw lippen geschikt voor de dwarsfluit?Zijn jouw lippen geschikt voor de dwarsfluit?Als je wilt leren dwarsfluiten, zit je misschien met de vraag of je lippen daarvoor wel geschikt zijn. Hoe zit het met d…
Kun je ondanks jouw gebit goed leren dwarsfluiten?Kun je ondanks jouw gebit goed leren dwarsfluiten?Stel, je wilt graag dwarsfluit leren spelen, maar je twijfelt of dat met jouw gebit wel goed mogelijk is. Aan welke fysi…
Past de dwarsfluit wel goed bij jouw persoonlijkheid?Past de dwarsfluit wel goed bij jouw persoonlijkheid?De dwarsfluit behoort tot de zeer populaire muziekinstrumenten. Veel kinderen en volwassenen voelen zich sterk tot dit b…

De akoestische gitaarVoordat je begint met gitaarspelen moet je een keuze maken of je akoestisch of elektrisch wilt gaan spelen. Belangrijk i…
Saxofoonmethode “Learn As You Play: Saxofoon”Saxofoonmethode “Learn As You Play: Saxofoon”De Nederlandse uitgave van de muziekmethode “Learn As You Play: Saxofoon” wordt vaak gebruikt voor zelfstudie. Bij dit l…
Bronnen en referenties
 • Learn as you play: Dwarsfluit; door Peter Wastall; Nederlandse vertaling: Simon Postma; uitgeverij Boosey & Hawkes / Buffet Crampon.
An_Schrijfstra (49 artikelen)
Laatste update: 13-09-2013
Rubriek: Muziek en Film
Subrubriek: Instrumenten
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.